Skip to main content

Huisregels pensionstalling

Voor pensionstalling hanteren wij dezelfde huisregels als voor evenementen. Daarnaast geldt een aantal aanvullende regels.

Huisregels pensionstalling
  • Het uitmesten van stallen dient vóór 10.00 uur klaar te zijn, inclusief vegen.
  • Hooi, stro en krullen worden verplicht bij Goubergh afgenomen. Wij bieden u daarvoor kwaliteitsproducten tegen inkoopprijs plus 25% handelingskosten (exclusief btw).
  • Voor de stapmolen wordt een tijdschema gemaakt. Dat schema rouleert eenmaal per maand.
  • Na gebruik van de stapmolen dient u eventuele mest te verwijderen
  • Weidegang vindt plaats per twee paarden/pony’s. Hiervoor wordt in overleg met de huurders van de stallen een schema opgesteld. Voor units van 5/6 paarden zijn er 3 weitjes. Voor units 8/9 paarden zijn er 4 weitjes.
  • De weiden moeten schoon worden achtergelaten. Is er iets kapot aan de omheining of iets anders, dan verzoeken wij u dat direct te melden.
  • Bij betalingsachterstand kan u na 3 aanmaningen de toegang tot het Goubergh-terrein worden ontzegd. U bent dan nog wel verplicht om alle openstaande kosten te voldoen, voordat u uw paard of pony kunt meenemen.
  • Wanneer u de huisregels van Goubergh niet nakomt, ontvangt u een schriftelijke waarschuwing. Na meerdere waarschuwingen (maximaal 3 in 2 maanden) kunt u direct van het terrein worden verbannen. In dat geval dienen alle openstaande en bijkomende kosten te worden betaald, voordat uw paard of pony kan worden opgehaald.